Prawidłowy montaż czujki czadu

Jak co roku w okresie grzewczym istnieje zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla popularnie nazwanego czadem, jest szczególnie niebezpieczny ze względu na to, że jest on bezwonny i niewidzialny.

Czad może powstać przy korzystaniu z kotła na gaz, olej opałowy, węgiel lub drewno, piecyka łazienkowego, kominka lub kozy, a nawet kuchenki gazowej. W trakcie pracy tych urządzeń powstaje dwutlenek węgla (CO2). W przypadku kiedy w pomieszczeniu jest za mały dostęp świeżego powietrza z zewnątrz do paleniska, może pojawić się tlenek węgla (im większy niedobór powietrza, tym więcej powstaje czadu) dlatego błędem jest szczelne zamykanie okien, zatykanie kratek wentylacyjnych. Kolejne potencjalne źródło tego trującego gazu, to niesprawna instalacja kominowa odprowadzająca spaliny i dym, niedrożne przewody wentylacyjne usuwające zużyte powietrze z pomieszczeń, nieszczelne urządzenia grzewcze, a także uszkodzone połączenie pomiędzy kominem a urządzeniem grzewczym.

moja-budowa.eu-czujka

Aby zabezpieczyć się przed zatruciem czadem należy stosować czujki czadu, jednak należy je także odpowiednio zamontować tak by spełniały swoją funkcję w 100%. Dlatego też przy montażu należy kierować się kilkoma zasadami:

  • Czujnik tlenku węgla należy umieścić w pobliżu urządzenia, w którym następuje spalanie węgla, czyli np. przy piecyku lub kotle gazowym, kominku, piecu kaflowym,
  • Odległość od takiego urządzenia nie mniejszej niż 2 m (
    Zalecane jest, aby detektor zamontowany był w odległości nie mniejszej niż 2 m (urządzenia mogą wydzielać pole elektromagnetyczne, parę wodną lub spaliny, które mogą zakłócić jego pracę). Dobrze, gdy montaż czujki jest możliwy na korytarzu, holu w pobliżu sypialni.
  • Domy piętrowe lub z poddaszem powinny mieć przynajmniej jedno takie urządzenie na kondygnację.
  • Czujki nie powinny być zasłaniane np: firankami, meblami ani znajdować się w pozycji płaskiej.
  • Czujkę trzeba zamontować na ścianie, na wysokości głowy dorosłego człowieka, czyli około 180 cm na podłogą i co najmniej 30 cm od sufit.
  •  Detektor powinien być zamontowany w miejscu trudno dostępnym dla małych dzieci.

Continue reading

Paszporty energetyczne budynków – co, jak i kiedy ?

Niebagatelny wpływ na utrzymanie komfortu cieplnego w budynku ma zużycie energii oraz sposób jego użytkowania. Poziom tego zużycia zależny jest, min. od lokalnego klimatu, dostępnych technologii, polityki ekologicznej i energetycznej, oraz od zamożności społeczeństwa. W ostatnim czasie możemy zaobserwować powstawanie nowych standardów zmierzających do oszczędzania energii. Dynamicznie rozwijają się technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii, powstaje coraz więcej budynków energoszczędnych i pasywnych. Jednym z działań, które zmierzają do racjonalizacji użytkowania i oszczędzania energii w Polsce jest wprowadzenie regulacji prawnych zgodnych z wytycznymi Dyrektywy 2002/91/EC. Wspierają one podejmowanie decyzji inwestycyjnych i prowadzą do poprawy efektywności energetycznej budynków. Regulacje zostały wdrożone do polskiego systemu prawnego i zgodnie z przyjętymi w nich zapisami od 1 stycznia 2009 roku, powstał obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Jest ono zwane również certyfikatem energetycznym lub paszportem energetycznym i określa zapotrzebowanie energii do spełnienia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Wartość ta obejmuje ilość energii niezbędnej do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji, chłodzenia, a także w przypadku obiektów użyteczności publicznej oświetlenia. Certyfikat energetyczny ważny jest 10 lat lub do czasu modernizacji zmieniającej charakterystykę energetyczną budynku.

Do czego służy świadectwo energetyczne?

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej ma na celu dostarczać obiektywnych informacji na temat jakości energetycznej budynków. W przyszłości, przy prowadzeniu odpowiedniej polityki energetycznej, będzie skutkować znacznym zmniejszeniem energochłonności istniejącego i przyszłego budownictwa mieszkaniowego.

Jakie informacje zawiera paszport energetyczny?

Certyfikat energetyczny zawiera takie informacje, jak:

Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffelokalizacja budynku,
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffecharakterystyka techniczno-użytkowa budynku,
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffeobliczeniowe zapotrzebowanie na energię,
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffesumaryczne, roczne, jednostkowe zapotrzebowanie na energię nieodnawialną EP,
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffeuwagi w zakresie możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową.

Dane zawarte w świadectwie charakterystyki energetycznej stanowią pożyteczne uzupełnienie informacji o nieruchomości będącej przedmiotem obrotu, a także poddawanej planowanej termomodernizacji.

Co to jest EP?

Charakterystyka energetyczna jest określana na podstawie porównania jednostkowej ilości pierwotnej energii nieodnawialnej EP, która jest niezbędna do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i ciepłej wody użytkowej, z odpowiednią wartością referencyjną.

Regulacje prawne

Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffedyrektywa UE 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynków,
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffeustawa z dnia 19 września 2007 r., Prawo Budowlane,
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstofferozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania wzorów świadectw i ich charakterystyki energetycznej,
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstofferozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstofferozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Continue reading

Instalacja elektryczna – dlaczego koniecznie należy zadbać o jej sprawne działanie?

Elektryczność ma dla nowoczesnego człowieka istotne znaczenie. Ciężko sobie wyobrazić normalne funkcjonowanie, szczególnie w polskim klimacie (w którym zmrok w czasie zimy oraz jesieni zapada bardzo szybko) bez sztucznego światła. Używane w przeszłości świece były nie tylko niebezpieczne, jako że mogły stać się przyczyną pożaru, ale też nie były wygodne w stosowaniu. Obecnie nawet kilkugodzinna awaria prądu jest sytuacją kłopotliwą, dlatego zdecydowanie trzeba dbać o odpowiednie działanie domowej instalacji elektrycznej.
Jeżeli mieszka się w starym budynku lub mieszkaniu, warto zastanowić się nad zamontowaniem nowej instalacji, która będzie na pewno działała bez jakiegokolwiek zarzutu, natomiast jeżeli jest się na etapie budowania własnego domu, zdecydowanie powinniśmy zatrudnić zawodowego elektryka, o naprawdę wysokich kwalifikacjach, jaki posiada duże doświadczenie. Co składa się na domową instalację?
elektryka_moja-budowa.eu

Rzecz jasna są to między innymi wyłączniki krańcowe, dzięki którym można prosto sterować zapalaniem oraz gaszeniem światła elektrycznego. Przeważnie są zlokalizowane w sąsiedztwie drzwi, by korzystanie z nich było jak najbardziej proste. Oczywiście, takie elementy można dobrać też ze względu na ich dopasowanie do wyglądu pomieszczenia. Obecnie na rynku proponowany jest ich rzeczywiście bogaty wybór, z tego powodu na pewno będzie się w stanie odszukać produkt najlepszy dla siebie.

Poza tym, niezbędną częścią każdego systemu elektrycznego (przykładowo obwodów silnikowych czy wentylatorów) są rzecz jasna styczniki, których zadaniem jest włączanie i wyłącznie prądu, jak też jego sprawne przewodzenie. W domowym użytku znaleźć można w dodatku przekaźniki czasowe, jakie znajdują swoje zastosowanie między innymi w systemach oświetleniowych lub sygnalizujących.

Podsumowując, instalacje elektryczne, czy to stosowane w domowych warunkach czy w konkretnych urządzeniach, koniecznie muszą być odpowiednio zadbane. Każda wadliwa część powinna zostać od razu wymieniona, gdyż jedynie dzięki temu będzie się miało pewność sprawnego działania sytemu. Na szczęście dzisiaj, kiedy wszystkie produkty są bardzo łatwo dostępne, dbałość o sprawne działanie systemu elektrycznego nie powinna sprawić nikomu większych trudności.

Źródło: http://psbd.com.pl