Dojazd do domu – utwardzenie

Witam po dłuższej przerwie.

W ostatnim czasie wykonaliśmy utwardzenie i wyrównanie dojazdy do domu, ze względu na to że dojazd był w fatalnym stanie, posiadał wiele nierówności postanowiliśmy wybrać górną warstwę ziemi na wjeździe. Głębokość wybranej ziemi wahała się w granicach 35-40 cm zależnie poziomu terenu.

04_wjazd_moja-budowa.eu Wykonywanie dojazdu do domu, utwardzanie kamieniem pokopalnianym. moja-budowa.eu

Wszystkie prace były wykonywane przez koparko ładowarkę, ziemia była usypywana w wyznaczonym do tego miejscu (do dalszego wykorzystania w ogrodzie). Po wybraniu na całej długości dojazdu ziemi był on uzupełniany czarnym kamieniem pokopalnianym.

Bilans prac:

 • Wymiary dojazdu: dł. 45 mb, szer. 3.2 m, gł. 0.35-0.40 m
 • Ilość wybranej ziemi: ok: 120 ton czyli ok. 85 m³
 • Ilość kamienia: 6 aut 15 tonowych czyli 90 ton
 • Czas wykonania: ok. 7 godzin

Dobór przewodów do oświetlenia LED

W związku z tym, że w najbliższym czasie będziemy wykonywać dojazd do domu, a w drodze dojazdowej będą zainstalowane ledowe punkty świetlne. Zainteresowałem się doborem odpowiednich przewodów, które położone będą w ziemi.  Dobór odpowiedniego przekroju, a także długości przewodów zasilających systemy oświetlenia punktów świetlnych to bardzo istotny element całej instalacji. Przy doborze przewodów należy uwzględnić kilka czynników:

 • na końcu przewodu występują spadki napięć, które z kolei spowodują że ledy będą świecić słabiej, dlatego też w przypadku zbyt małego przekroju przewodu spadek ten będzie większy,
 • zbyt cienki przewód powoduje większe wydzielanie się ciepła (występuje wtedy większy opór), długotrwałe oddziaływanie ciepła może spowodować zniszczenie przewodu,
 • oświetlenie ledowe zasilane napięciem 203V jest mniej narażone na spadki napięcia i wymaga mniejszego przekroju przewodu.

01_lampa-najadowa_moja-budowa.eu

Oświetlenie drogi dojazdowej można wykonać na kilka sposobów:

 1. Świecąca kostka brukowa – kostki bruku, które jednocześnie są źródłem światła są stosunkowo nowym sposobem podświetlania utwardzonych nawierzchni wokół domu. Kostki brukowe mogą świecić się w różnych kolorach, najczęściej podstawowych.
 2. Lampy słupkowe – najczęściej mają one wysokość do 0,5 m, co powoduje, że dawane przez nie światło subtelnie oświetla podjazd, nie oślepiając kierującego samochodem.
 3. Punkty najazdowe – lampy oświetlające podjazd od dołu są ciekawym i praktycznym sposobem oświetlenia tej części posesji, ale niekiedy trudnym do zrealizowania. Oprawy najazdowe umieszcza się bowiem w gruncie. Jeśli zatem podjazd jest już wykończony – trzeba wywiercić w nawierzchni odpowiednią ilość otworów, jak również rozprowadzić instalację zasilającą.

Kotłownia gazowa – wymagania dla pomieszczeń

Budowa kotłowni gazowej wymaga uwzględnienia specjalnych własności tego typu paliwa. Odpowiedni dobór wszystkich elementów kotłowni takich jak kocioł, palnik, układ regulacyjny, komin, pozwala na osiąganie maksymalnych sprawności układu, przy jednoczesnym zapewnieniu długiej żywotności urządzeń.

Wybierając kocioł gazowy możemy wybierać z kilku typów urządzeń:

 • typ A – urządzenia bez odprowadzenia spalin, pobierające powietrze do spalania z pomieszczenia, czyli nic innego jak kuchenki gazowe itp.
 • typ B – urządzenia z odprowadzeniem spalin, pobierające powietrze do spalania z pomieszczenia, czyli klasyczne kotły atmosferyczne
 • typ C – urządzenia z zamkniętą komorą spalania, czyli kotły Turbo i kotły kondensacyjne.

01_wentylacja_gazowa-moja-budowa.eu wentylacja

Wymagania dla pomieszczeń które przeznaczone są na kotłownię:

 • Kotły mogą być umieszczone w piwnicy lub na dolnej kondygnacji budynku w pomieszczeniach nie przeznaczonych do stałego przebywania ludzi (pomieszczenia pomocnicze w mieszkaniu, pomieszczenia techniczne w budynku). W budynkach wysokich i wysokościowych dopuszcza się umieszczenie kotłów w piwnicy lub na pierwszej bądź ostatniej kondygnacji. Kotłów nie należy ustawiać: na klatkach schodowych, przedsionkach oraz w pomieszczeniach, w których są przerabiane, składowane lub wytwarzane materiały niebezpieczne pożarowe.
 • Wysokość pomieszczenia powinna być taka, aby zapewnić możliwość obsługi nie mniejsza niż 2,2 m.W istniejących budynkach dopuszcza się instalowanie kotłów w pomieszczeniach o wysokości co najmniej 1,9 m pod warunkiem poprawnej wentylacji.
 • Pomieszczenie kotłów powinno posiadać niezamykany otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni minimum 200 cm2, którego dolna krawędź powinna być umieszczona na wysokości maksimum 30 cm nad podłogą oraz niezamykany otwór wentylacji wywiewnej o powierzchni minimum 200 cm2, umieszczony możliwie blisko stropu.
 • Podłoga lub ściana bezpośrednio pod kotłem nie może być wykonana z materiałów palnych. W przypadku wykonania podłogi lub ściany z materiałów palnych, powierzchnie w odległości minimum 0,5 m od krawędzi kotła powinny być pokryte materiałem niepalnym.

02_kotlownia-moja-budowa.eu kotłownia

W kotłowni należy zamontować odpowiednią wentylację. Wentylacja ta służy dostarczeniu odpowiedniej ilości powietrza do spalania oraz utrzymaniu świeżości powietrza w pomieszczeniu. Strumień powietrza niezbędnego do spalania paliwa gazowego wynosi 1,6 m3/h na l kW zainstalowanej mocy kotłów. Strumień objętości powietrza wywiewanego powinien wynosić minimum 0,5 m3/h na l kW zainstalowanej mocy kotłów. Powierzchnia otworów lub kanałów nawiewnych powinna być równa co najmniej 5 cm2 na kW nominalnej mocy cieplnej, lecz nie mniej niż 300 cm2.