Fotowoltaika – dofinansowanie gminy

Całkiem niedawno pojawiła się możliwość dofinansowanie do OZE w mojej gminie. W projekcie będzie można wybrać z trzech dostępnych opcji: dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej, dofinansowanie do kotła na biomasę oraz dofinansowanie do pompy ciepła. W naszym przypadku najciekawszą opcją jest instalacja fotowoltaiczna.

Od dnia 23 stycznia br. do 22 lutego br. są przyjmowane wnioski do projektu obejmującego montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Godów. O kolejności na liście będą decydowały kryteria punktowe – nie będzie decydować kryterium kolejności złożenia deklaracji.

Aby wziąć udział w projekcie należy złożyć:

  • ankietę doboru instalacji,
  • oświadczenia dotyczącego zasiedlenia i oddania do użytkowania nowo budowanego budynku (jeżeli dotyczy),
  • oświadczenia o wymianie pokrycia dachowego w postaci eternitu (jeżeli dotyczy),
  • upoważnienia do reprezentowania przez pozostałych współwłaścicieli (jeżeli dotyczy),
  • pełnomocnictwa notarialnego (jeżeli dotyczy).

Wszystkie dokumenty muszą być czytelnie wypełnione (wszystkie pola), podpisane przez właściciela / współwłaściciela.

Koszty związane z pozyskaniem załączników pokrywa Wnioskodawca. W przypadku niezakwalifikowania się do Projektu lub nieuzyskania przez Grantodawcę dofinansowania, koszty nie podlegają zwrotowi.

Weryfikacja techniczna spełniająca warunki określone w załączniku nr 5 wymagana będzie po zakwalifikowaniu się na listę podstawową. Koszt takiej weryfikacji wynosi około 250 zł.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.