Izoplast

IZOPLAST DYSPERBENT
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa Dn

Właściwości

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa Dn IZOPLAST DYSPERBENT jest ekologicznym, nowoczesnym, wodorozcieńczalnym środkiem do wykonywania wszelkich typów izolacji wodochronnych pionowych i poziomych na zewnątrz oraz wewnątrz budynków. Nie zawiera składników toksycznych. Produkt prosty i wygodny w użyciu wymaga minimalnego nakładu pracy.

Zastosowanie
IZOPLAST DYSPERBENT przeznaczony jest do:

 • renowacji i konserwacji starych pokryć dachowych,
 • wykonywania bezspoinowych powłok dachowych na podkładzie z pap asfaltowych,
 • wykonywania bezspoinowej warstwy wodoochronnej na wszelkich płaszczyznach pionowych i poziomych, z zastosowania osnów wzmacniających powłokę i ułatwiających jej ułożenie (np. siatka polipropylenowa, welony i tkaniny szklane, włókniny poliestrowe),
 • wykonywanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych wszystkich rodzajów m.in. stropów, ław fundamentowych, posadzek (np. piwnic, łazienek), balkonów, tarasów itp.

Zalety produktu

 • nie zawiera rozpuszczalników organicznych,
 • produkt “na zimno” – gotowy do stosowania,
 • prosty w użyciu – minimalny nakład pracy,
 • możliwość laminowania z użyciem wkładek zbrojących z tkanin technicznych,
 • nie wchodzi w reakcje ze styropianem; możliwość stosowania łącznie z materiałami nieodpornymi na działanie rozpuszczalników organicznych i ich oparów,
 • łatwy w transporcie poziomym i pionowym

Sposób użycia

Przygotowanie powierzchni
Powierzchnia powinna być równa, czysta, pozbawiona pyłu i kurzu. Powierzchnie betonowe, gipsowe, ceramiczne itp. należy uprzednio zagruntować roztworem IZOPLAST-u DYSPERBENT rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1. Nie przechowywać rozcieńczonego roztworu.

Wykonanie powłoki izolacyjnej
IZOPLAST DYSPERBENT nakładać szczotą na przygotowana powierzchnię. Prace prowadzić w temp. powyżej 5oC i bezdeszczowej pogodzie (na zewnątrz). Czas schnięcia powłoki o grubości 1 mm w temp. 20oC wynosi ok. 6 godzin. W tym okresie powłoka jest nieodporna na działanie wody. W zależności od potrzeb należy wykonać od 2 do 3 warstw. Warstwę kolejną nakładać po wyschnięciu poprzedniej.
Laminowanie: na przygotowaną powierzchnię nałożyć masę IZOPLAST-u DYSPERBENT, następnie ułożyć tkaninę i nasycić masą. Po wyschnięciu nałożyć następne warstwy.
Na dachach i powierzchniach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, dla zwiększenia trwałości hydroizolacji, wierzchnią warstwę można pokryć piaskiem kwarcowym lub posypkami mineralnymi.
Zużycie masy, w zależności od podłoża i wykonawstwa, wynosi od 0,4-0,8 kg/m2 jednej warstwy hydroizolacji.

Środki ostrożności
Stosować przepisy, zasady i wymogi BHP oraz przepisy P – POŻ obowiązujące przy tego typu pracach.
S36/37 – Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne.
Kontakt ze skórą: unikać kontaktu ze skórą, u osób wrażliwych może wystąpić podrażnienie. Zanieczyszczoną skórę zmywać dokładnie wodą i mydłem.
Oczy: w przypadku kontaktu masy z oczami przemywać obfitą ilością wody, skorzystać z pomocy medycznej.

Uwagi i ostrzeżenia

 • przed użyciem zawartość pojemnika dokładnie wymieszać,
 • przestrzegać warunków atmosferycznych zgodnie z instrukcją,
 • nie stosować do podłoży smołowych.

Przechowywanie i transport
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż +5oC, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Można przewozić dowolnymi środkami transportu, w temp. nie niższej niż +5OC. Nie podlega przepisom ADR.

Gwarancje
Do stosowania w okresie do 6 miesięcy od daty produkcji przy zachowaniu warunków wymienionych wyżej.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*