Home

Napędy do bram skrzydłowych

Korzystanie z bramy wjazdowej, która jest wyposażona w zdalnie sterowane otwieranie jest bardzo komfortowe. Oczywiście trzeba prawidłowo nie przypadkowo dobrać taki napęd, musi to być produkt wysokiej, który zagwarantuje niezawodność i bezpieczeństwo. Trzeba odpowiednio dobrać moc i siłę napędów. Siłowniki otwierające można stosować do nowych lub do już istniejących bram skrzydłowych. 

Przy wyborze odpowiedniego siłownika do bramy skrzydłowej należy uwzględnić długość skrzydła, wagę skrzydła. Przy analizie parametrów danego siłownika najlepiej wybrać taki, który będzie miał parametry większy o ok. 20 % od realnych pomiarów skrzydła (najistotniejsza jest tu waga skrzydła).

Dodatkowo wszystkie elementy wchodzące w skład całego systemu otwierającego muszą być odporne na warunki zewnętrzne czyli powinny posiadać odpowiednią klasę ochronną IP. Każdy sysem otwierający składa się z kilku podstawowych elementów.

  • siłowników otwierająco/zamykających
  • sterownika bramowego
  • fotokomórek
  • lampy ostrzegawczej
  • piloty sterujące

Fundament bramy wjazdowej

Trochę już czasu minęło od ostatniego wpisu choć w połowie września wykonany został fundament pod bramę wjazdową. W pierwszej kolejności został ręcznie wykonany wykop o głębokości 80 cm i szerokości 30 cm (po bokach) i o szerokości 20 cm w poprzek drogi. Do fundamentu zostało przygotowane zbrojenie z prętów Ø12 mm oraz strzemion Ø6. Po ułożeniu zbrojenia została zamówiona “gruszka” z betonem B20 w ilości 4.5m³.

Bilans prac:

  • Koszt zbrojenia – ok. 220 zł
  • Koszt betonu – 910 zł
  • Czas wykonania (kopanie, zbrojenie, zalewanie) – 4 dni

Sterownik ST-40 firmy TECH – usterka

W ostatnim czasie stała się dziwna rzecz, w piecu który posiadamy zaczął samoczynnie pracować podajnik. Miało to miejsce nawet w przypadku kiedy sterownik był wyłączony na wyłączniku. Początkowe podejrzenia padły na uszkodzony hallotron jednak po wymianie go na oryginalny element firmy TECH usterka nie ustąpiła. Dlatego też podejrzenia padły na przekaźnik hallotronu zamontowany w sterowniku. W celu weryfikacji i naprawy sterownika został on wysłany do firmy TECH gdzie serwis firmy usunie usterkę. Z racji tego, że sterownik tej jest dosyć rozbudowany co wpływa na cenę nowego elementu (ok. 700 zł) jego naprawa jest tańszą opcją, a da te same efekty.

 

 

Sterownik po naprawie został odesłany, a koszt naprawy wyniósł 150 zł.

Tak jak przewidywałem uszkodził się przekaźnik hallotronu, dodatkowo został zainstalowany iskrownik.