Podstawowe pojęcia elektryczne.

Często przy wykonywaniu instalacji elektrycznej w domu elektrycy posługują się fachowymi pojęciami, a my nie do końca wiemy o co chodzi. W artykule tym przedstawiłem kilka przydatnych pojęć związanych z elektryką. 

Napięcie – różnica potencjałów pomiędzy przewodem lub punktem w instalacji elektrycznej a innym przewodem lub punktem, albo “ziemią”. Potencjał “ziemi” przyjmuje się za równy zeru. W instalacji, napięcie pomiędzy przewodem każdej z faz a ziemią wynosi 230 V, a pomiędzy przewodami różnych faz 400 V (volt).

Prąd zwarciaprąd płynący w instalacji w wyniku uszkodzenia izolacji przewodów, osprzętu lub urządzeń.

Przewód roboczy w normalnych warunkach znajduje się pod napięciem i przewodzi prąd roboczy – oznaczany jest dużą literą L i cyframi od 1 do 3; L1, L2, L3.

Przewód neutralny (dawna nazwa – zerowy), w normalnych warunkach mogący znaleźć się pod napięciem; przewodzący prąd roboczy w obwodach jednofazowych, oznaczany dużą literą N.

Przewód ochronnyw normalnych warunkach nie znajduje się pod napięciem i nie przewodzi prądu, oznaczany dużymi literami PE.

 

Przewód ochronno-neutralny spełnia jednocześnie funkcję przewodu neutralnego i ochronnego – oznaczany dużymi literami PEN.

Styk ochronnyelement gniazdka wtyczkowego lub innego urządzenia elektrycznego, służący do przyłączenia przewodu ochronnego lub ochronno-neutralnego.

Bezpiecznik automatyczny wkręcanyzabezpieczenie spełniające te same funkcje co bezpiecznik topikowy – ponowne włączenie nie wymaga wymiany elementów. Jest on wkręcany w takie samo gniazdo, jak główka bezpiecznika topikowego. Wyposażony jest w dwa przyciski. Centralny, większy, po wciśnięciu do oporu załącza obwód, zaś umieszczony obok (mały) po naciśnięciu powoduje wyłączenie obwodu. Optycznie jest to sygnalizowane “wyskoczeniem” przycisku centralnego. W przypadku zwarcia lub przeciążenia występującego w chronionym obwodzie, przycisk centralny “wyskakuje” samoczynnie.

Wyłącznik nadmiarowoprądowyaparat chroniący instalację przed przeciążeniem i skutkami zwarć; występują w wersjach jedno-, dwu-, trzy- i czterobiegunowe; ponowne włączenie nie wymaga wymiany elementów.

Bezpiecznik topikowy (popularny “korek”) zabezpieczenie chroniące stare instalacje przed skutkami zwarć oraz przeciążeniami. Ponowne użycie wymaga wymiany wkładki topikowej na nową o tym samym prądzie znamionowym, właściwym dla wkładki danej wielkości, np. 10, 16 A itd. Przepalenie się bezpiecznika jest sygnalizowanie odpadnięciem kolorowego oczka widocznego przez szybkę w główce.

Wyłącznik różnicowoprądowyaparat chroniący przed porażeniem elektrycznym i pożarem; ponowne włączenie nie wymaga wymiany elementów. Zadziałanie wyłącznika nadmiarowoprądowego lub różnicowoprądowego powoduje rozłączenie chronionego obwodu. Optycznie jest to sygnalizowane “przeskoczeniem” dźwigienki umieszczonej na przedniej stronie jego obudowy – z położenia załączone (górne) w położenie wyłączone (dolne). Ponowne włączenie następuje poprzez przesunięcie dźwigienki do góry.

Połączenie wyrównawczezespół przewodów i zacisków służący do wzajemnego połączenia ze sobą i z uziemieniem oraz z punktem zerowym tablicy rozdzielczej wszystkich metalowych przedmiotów.

Zasilanie jednofazowelinia zasilająca przy napięciu 230 V 50 Hz wykonana jako 3-przewodowa – L, N, PE.

Zasilanie trójfazowe linia zasilająca przy napięciu 230/400 V 50 Hz wykonana jako 5-przewodowa – L1, L2, L3, N, PE.

Przyłączeodcinek lub element sieci służący do połączenia urządzeń odbiorcy z siecią przedsiębiorstwa świadczącego usługi przesyłowe. Zgodnie z nowym Prawem energetycznym nie musi on być dostawcą energii.

Złącze punkt połączenia przyłącza z siecią lub instalacją zawierający zabezpieczenia główne oraz często także licznik.

Moc przyłączeniowamoc czynna, którą zamierza pobierać odbiorca, jest to moc mniejsza od sumy mocy posiadanych odbiorników. Odbiorca określa ją we wniosku o przyłączenie.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.