Porotherm czy SILKA ?

Po zakończeniu tegorocznych prac przyszedł czas na poszukiwania materiału na ściany. Pod uwagę bierzemy pustaki Porotherm lub bloczki z betonu komórkowego (Silka, Ytong). Poniżej przedstawione są parametry techniczne poszczególnych materiałów. Ściany będą jednowarstwowe z dociepleniem 20 cm wykonanym ze styropianu.


POROTHERM 30 P+W

W systemie Porotherm P+W ściany nośne wymagają dodatkowego ocieplenia. Ściany murowane są na zaprawę zwykłą murarską. Pustaki produkowane są w dwóch klasach wytrzymałości 10 i 15 co daje możliwość optymalnego projektowania budynku. 
Wymiary300x248x238 mm
Masaok. 14 kg/szt.
Zużycie16 szt./m²
Zużycie zaprawy20 l/m²
Klasa wytrzymałości10 i 15
Współczynnik przenikania ciepła U=0,68 W/m²K**
**zaprawa zwykła

SILKA P

SILKA P – Wyroby tradycyjne

Tradycyjne elementy murowe. Murowanie na zaprawie zwykłej z wypełnioną spoiną pionową i poziomą. Zastosowanie: warstwy zewnętrzne w murach trójwarstwowych, mury nietynkowane, fugowane.


Uwaga: Do każdej palety produktów YTONG i SILKA dołączane są etykiety CE, będące potwierdzeniem pochodzenia i właściwości materiału. Prosimy o ich zachowanie. Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004, oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu, wskazuje, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.


Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*